Doping w boksie: ważne aspekty prawne

29 Maj, 2020
Ostatnie zarzuty dotyczące rzekomo niewykrywalnych metod sprawiły, że doping w boksie znalazł się w centrum kontrowersji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.
 

Pomimo wszystkich osiągnięć i niezapomnianych postaci, boks pojawia się w rankingu, który nie jest powodem do dumy. Według danych opracowanych przez WADA (Światową Agencję Antydopingową), boks należy do dziesięciu dyscyplin z największą ilością pozytywnych przypadków dopingu w historii sportu. Omawiamy dziś doping w boksie, więc czytaj dalej, jeśli chcesz poznać skalę problemu.

Czy w boksie występuje niewykrywalny doping?

Pod koniec 2017 r. dwóch lekarzy WADA zrewolucjonizowało medycynę sportową za pomocą niepokojącego odkrycia. Stwierdzili bowiem, że niektórzy ludzie wykorzystują wiedzę i technologie z terapii genowej, aby stworzyć niewykrywalny doping.

W opublikowanych informacjach stwierdzono, że przeanalizowali oni dobrowolne wstrzyknięcie wirusa, który był w stanie zmodyfikować informacje genetyczne boksera.

Stało się to podczas konferencji Nicholasa Rizzo i Raúla Saucedo na 96. dorocznej konwencji World Boxing Association (Międzynarodowej Organizacji Boksu Zawodowego). Tego dnia ujawnili zupełnie nowe i dość ponure perspektywy.

Te słynne przypadki jasno wyjaśniły, że testy laboratoryjne i regulacje sportowe nie uwzględniają nowych metod i technik dopingu w boksie. Z jednej strony luki technologiczne uniemożliwiły laboratoriom WADA wykrywanie przypadków, takich jak tzw. „doping genetyczny”.

Z drugiej, nawet gdyby można było wykryć obecność pewnego wirusa w ciele boksera, mało prawdopodobne jest, aby nałożono na niego karę. Ta praktyka nie jest wyraźnie zabroniona w przepisach sportowych ani w kodeksach Światowej Agencji Antydopingowej. Czy jest to zatem luka w przepisach?

 

Dlatego przyszłe zapobieganie i walka z dopingiem w boksie nieuchronnie zależą od rozwoju nauki i medycyny sportowej. To samo dotyczy aktualizacji tekstów prawnych i przepisów etycznych regulujących uprawianie sportu na poziomie międzynarodowym.

Prawne aspekty dopingu: znaczenie aktualizacji

Wspomniany powyżej przypadek jest oczywistym przykładem na to, że aspekty prawne boksu muszą być stale aktualizowane. Nie możemy udawać, że w świecie, który zmienia się w tak szybkim tempie, prawa i przepisy zawsze pozostaną takie same.

Musimy założyć, że zarówno sport, jak i sportowcy będą podlegać ciągłej przemianie, zgodnie z tempem zmian w społeczeństwie.

niewykrywalny doping w boksie

Jeśli mówimy konkretnie o dopingu, możemy wyraźnie zobaczyć, jak modernizacja samego pojęcia pomogła ekspertom poczynić znaczne postępy w zapobieganiu mu. Tradycyjnie doping polegał na stosowaniu zabronionych lub nieregulacyjnych metod chemicznych, pierwiastków lub substancji.

Jednak wraz z upływem czasu i pojawieniem się nowych metod doping zaczął nabierać szerszego znaczenia na boisku sportowym. Po opublikowaniu Światowego Kodeksu Antydopingowego przez Światową Agencję Antydopingową (WADA-AMA) pojęcie zaczęło obejmować wszelkie działania naruszające zasady antydopingowe w sporcie.

 

To szersze zrozumienie pozwoliło nam również prowadzić dyskusje prawne na temat dopingu, które wykraczają poza sportowca. Od lat trenerzy, lekarze oraz członkowie kierownictwa technicznego, medycznego i personelu są również winni dopingu.

Co jest prawnie uważane za doping w boksie?

Zasadniczo każda praktyka lub czyn, który narusza normy Światowego Kodeksu Antydopingowego, jest dopingiem. Oto kilka przykładów dopingu sportowego:

 • Używanie zabronionych metod lub substancji (lub próba zrobienia tego) podczas zawodów sportowych lub wydarzeń.
 • Obecność zabronionych substancji, a także ich metabolitów i markerów we krwi, moczu lub innych płynach ustrojowych sportowców.
 • Odmowa dostarczenia próbek lub uniknięcia badań klinicznych/medycznych bez uzasadnionej przyczyny.
 • Dopuszczanie się wszelkiego rodzaju podstępów lub oszustwa w kontrolach, testach i wynikach.
badanie na doping

 • Nieobecność na testach zaplanowanych poza zawodami.
 • Kupowanie, sprzedawanie lub posiadanie niedozwolonych substancji i metod (lub próba zrobienia tego).
 
 • Ułatwienie, podawanie lub przepisanie zabronionych substancji chemicznych sportowcom; a także stymulowanie lub zachęcanie ich do spożywania, kupowania, sprzedawania lub ułatwiania stosowania substancji innym sportowcom.
 • Ustanawianie, promowanie lub uczestnictwo w zabronionych stowarzyszeniach.
 • Współdziałanie przy którymkolwiek z wyżej wymienionych zachowań. Obejmuje to ukrywanie lub niezgłoszenie wspomnianych wykroczeń właściwym organom.

Po kontrowersjach związanych z dopingiem genetycznym w boksie WADA musiała również włączyć terapię genową do swojej listy zakazanych metod.

Z tego powodu, według WADA, osoby praktykujące „nielecznicze wykorzystanie komórek, genów lub elementów genetycznych lub modulacja ekspresji genów w celu zwiększenia wydajności sportowejmogą być teraz oskarżone o przestępstwo związane z dopingiem.

 
 • Código Mundial Antidopaje. 2009. Extraído de: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-code-2009-esp.pdf
 • Asociación Mundial de Boxeo. Extraído de: https://www.wbaboxing.com/es/tag/asociacion-mundial-de-boxeo#.XkZigShKiUk